• โอกาสที่ต้องตระหนัก

    ประเทศไทย
    กัญชาทางการแพทย์ ประเทศไทย

Events

งานสัมนาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ครั้งแรกในกรุงเทพ

ข้อมูลทางด้านกฎหมาย

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับร่างกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย

การศึกษา

เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในอเมริกาที่มีบทบาทต่อกัญชาทางการแพทย์

ปรึกษา พูดคุย

เชื่อมโยงระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผลิตภัณฑ์

About Us

เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาและเครือข่ายการบริการในอุตสาหกรรม กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย

หลายทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย แต่จะเป็นอย่างไรนั้น ลองปรึกษาและพูดคุยกับผู้เชียวชาญในท้องถิ่นของเราควบคู่กับประสบการณ์ในการทำธุระกิจในอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ย่านอเมริกาเหนือและยุโรป ไปพร้อมๆกัน

Legalized Thailand Medical Marijuana

ข่าวสารเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์

News

ขั้นตอนต่อไป

บริการและเทคโนโลยีด้านกัญชาทางการแพทย์

เชื่อมโยงผู้เชียวชาญด้านธุระกิจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ศึกษาทิศทางและแนวทางผลักดันด้านนโยบายเกี่ยวกับกัญชาเพื่อการแพทย์และกระยวนการและวิธีการต่างๆ

ติดต่อเราเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสในการร่วมงานด้านต่าง ๆ

Cติดต่อเราเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสในการร่วมงานด้านต่าง ๆ

ติดต่อเราเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสในการร่วมงานด้านต่าง ๆ

ติดต่อเราเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสในการร่วมงานด้านต่าง ๆ

Testimonials

Our Clients Said